Zdravotní management skupiny Dorfner

Zdraví, motivovaní a výkonní zaměstnanci jsou rozhodujícím faktorem pro úspěch společnosti. Zdravotním managementem je na podnikové úrovni možné ukotvit různé aspekty a oblasti jednání. Ke zdravému podniku i podnikání nejúčinněji přispívají prostředky zákonem požadované bezpečnosti práce, doplněné o dobrovolnou podnikovou podporu zdraví.

Oblasti jednání jednotlivců

Za osobní tělesné a duševní zdraví si je z velké části zodpovědný každý člověk sám. Až do určitého stupně může ale i zaměstnavatel přispět k tomu, aby se zaměstnanci cítili dobře, byli zdraví a měli vyrovnaný vztah mezi povoláním/prací a soukromým životem. V následujících oblastech jsme vyvinuli odpovídající opatření:

Pohyb
Pravidelný pohyb posiluje výkonnost, vytrvalost a schopnost koordinace a relaxace. Kromě toho může zdravá míra sportu předcházet onemocněním krevního oběhu a pohybové a opěrné soustavy. Proto skupina Dorfner své zaměstnance podporuje při zapojování různých aktivit a sportu do každodenního života – například pořádáním kurzů pro zdravá záda. Aktivně připravuje i různé časově ohraničené akce, jako např. parkur pro balanční vozítka (pedalo), organizuje společné účasti zaměstnanců firmy na různých bězích nebo podporuje vytváření skupinek zabývajících se společně fitnessem.

Strava
Ať se jedná o každý týden čerstvý koš s ovocem, ze kterého si zaměstnanci mohou kdykoliv nabídnout, obsáhlé výživové poradenství přímo v podniku nebo individuální rady dietních asistentek z Dorfner catering: Rádi svým zaměstnancům pomůžeme v otázkách zdravé výživy – protože sami dobře víme, jak těžké je skloubit naplněný pracovní život s vyváženou a zdravou stravou. Pro vlastní dobrý pocit a dostatečnou míru sebedůvěry je přitom zásadně důležité zabránit vzniku nadváhy, popř. se již získané nadváhy zase zbavit. V neposlední řadě posiluje zdravá strava i výkonnost a snižuje riziko vzniku onemocnění způsobených špatnou životosprávou, jako je např. cukrovka.

Zdravý duch
Zdraví a vitalita závisí velkou měrou i na duševní pohodě člověka. Proto nám ve skupině Dorfner není cizí slovní spojení „Work-Life-Balance“. Klademe velký důraz na to, aby naši zaměstnanci dokázali skloubit své povolání a rodinu, abychom v pracovním životě zabránili zbytečné psychické zátěži a abychom se vyhnuli nezdravě stresujícím faktorům.

Závislost
Součástí naší podnikové péče o zdraví jsou rovněž programy na prevenci závislostí. Vedle informací a osvěty o působení návykových látek klademe důraz především na diskrétní pomoc jednotlivcům při omezování jejich konzumace. V případě potřeby proto nabízíme zaměstnancům odbornou pomoc při konstruktivním řešení problémů se závislostí.

Oblasti jednání podniku

Prostřednictvím četných nabídek a opatření se rádi angažujeme ve výše jmenovaných oblastech jednání jednotlivců – našich zaměstnanců. Ale: Důležitý je dobrý základ! Základy pro dobré pracovního prostředí a spokojenost zaměstnanců vytváříme především tím, že věnujeme dostatečnou pozornost oběma centrálním oblastem jednání podniku: vedení a bezpečnosti práce.

Vedení
Jak dobře se zaměstnanci na svých pracovištích cítí, záleží vždy i na stylu vedení, který se v příslušné firmě etabloval. Výhodou jsou ploché hierarchie, jaké máme i u skupiny Dorfner. Zaměstnanci mají vždy možnost spolurozhodování; jsou rovněž vyzýváni k tomu, aby se svými zlepšovacími návrhy podíleli na živé podnikové kultuře. Všichni členové našeho vedení se zapojují i do operativních činností. To zaručuje jejich zdravý pohled na každodenní realitu. Nabídkou různých seminářů psychické odolnosti a workshopů na téma zdravého vedení zaměstnanců zprostředkováváme členům našeho vedení dodatečné know-how.

Bezpečnost práce
Péče o zaměstnance náleží podle zákona zaměstnavateli! Naší povinností je postarat se o to, aby žádný z našich zaměstnanců během své činnosti pro skupinu Dorfner nedošel k úhoně. Proto pořádáme nejen v naší centrále, ale ve všech námi spravovaných budovách pravidelné semináře například na následující témata: prevence nehod a úrazů, bezpečnost práce, zacházení s nebezpečnými látkami nebo řádná obsluha čistících strojů.

Náhled do podnikového zdravotního managementu skupiny Dorfner
  img_7606Dny zdraví v našich pobočkách Cardio scan, tělesná analýza, uvolňující masáž: Programy Dnů zdraví poskytují našim zaměstnancům rozmanité příležitosti k tomu, aby vyzkoušeli sami sebe a zjistili, co dělá dobře tělu i duchu. Tyto akce pořádáme ve spolupráci s kompetentními partnery, jako jsou např. zdravotní pojišťovny, profesní odborové svazy nebo centra zdraví. Různí odborníci – mezi nimi například i výživoví poradci Dorfner catering – zde navíc poskytují typy, jak dávat dobrý pozor na své zdraví i během všedních pracovních dnů. einkaufstraining-ernaehrungscoachingKoučování ohledně výživy a nakupování Po náročném dni v práci působí rychlé občerstvení nebo hotová jídla velice lákavě. Málokdo pravidelně sám a čerstvě vaří. Následky: Jídlo je příliš tučné a sladké, lidé nejedí pravidelně. Takový způsob stravování se nejen projeví negativně na naší výkonnosti, ale narušuje i naši duševní pohodu. Koučováním na téma výživy nabízí Akademie Hanse Dorfnera první jednodenní seminář, který se zabývá právě touto tematikou. Seminář je vhodně doplněn tréninkem správného nakupování v supermarketu. logoExkluzivní slevy pro zaměstnance Všichni zaměstnanci skupiny Dorfner profitují ze spolupráce s „Corporate Benefits“. Zajímavé slevy se objevují nejen v oblasti módy, automobilů nebo techniky, ale rovněž u známých poskytovatelů sportovních a volnočasových služeb: až 30 procentní zvýhodnění členství v internetovém fitness studiu, úspora 35 procent ve wellness zařízení nebo sleva 13 procent na koupi nového jízdního kola.  

Kontaktujte nás!

Máte zájem o některou z našich dalších služeb?
Zde se dozvíte více:

<!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="sidebar-dorfnericons-leistungen sidebar-dorfnericons-first-row"><a class="dorfnericon" href="https://www.dorfner-gruppe.de/leistungen/catering/"><br><img width="157" height="157" class="aligncenter" alt="3" src="https://www.dorfner-gruppe.de/wp-content/uploads/2016/07/Icon_3_Catering.png"><br><span class="dorfnericon_text_short">Catering</span><br><span class="dorfnericon_text_long">NABÍDKA SLUŽEB V SEKTORU Catering</span><br></a> <a class="dorfnericon" href="https://www.dorfner-gruppe.de/leistungen/servicedienstleistungen/"><br><img width="157" height="157" class="aligncenter" alt="4" src="https://www.dorfner-gruppe.de/wp-content/uploads/2016/07/Icon_4_Servicedienstleistungen.png"><br><span class="dorfnericon_text_short">SERVISNÍ SLUŽBY</span><br><span class="dorfnericon_text_long">NABÍDKA SLUŽEB V SEKTORU SERVISNÍ SLUŽBY</span><br></a></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="sidebar-dorfnericons-leistungen sidebar-dorfnericons-second-row"><a class="dorfnericon" href="https://www.dorfner-gruppe.de/branchen/dienstleistung/"><br><img width="157" height="157" class="aligncenter" alt="2" src="https://www.dorfner-gruppe.de/wp-content/uploads/2016/07/Icon_8_Dienstleistungen.png"><br><span class="dorfnericon_text_short">SLUŽBY</span><br><span class="dorfnericon_text_long">OBOROVÝ KONCEPT PRO SLUŽBY</span><br></a> <a class="dorfnericon" href="https://www.dorfner-gruppe.de/branchen/industrie/"><br><img width="157" height="157" class="aligncenter" alt="4" src="https://www.dorfner-gruppe.de/wp-content/uploads/2016/07/Icon_10_Industrie.png"><br><span class="dorfnericon_text_short">PRŮMYSL</span><br><span class="dorfnericon_text_long">OBOROVÝ KONCEPT PRO PRŮMYSL</span><br></a></div><!-- [et_pb_line_break_holder] -->