Spolupráce na míru

Nezávisle na odvětví – zda je zadavatel z průmyslu, zdravotnictví nebo správy: rozsah naší činnosti a služeb v oblastech úklid budov, správa budov a servis sahá od pravidelného běžného úklidu a úklidu čistých prostor, přes dopravní služby, údržbu a sezónní zimní práce až k poskytnutí servisních zaměstnanců a dočasnému postoupení odborného personálu pro případ přechodného nedostatku na Vaší straně. Nabízíme Vám různé možnosti spolupráce – tak, abychom co nejlépe vyhověli Vašim individuálním požadavkům.

Smlouva o dílo

Spolehlivý rozpočtový plán
Poskytování služeb v rámci smlouvy o dílo uzpůsobujeme v těsné spolupráci se zákazníkem a podle jeho jasně definovaných požadavků. Abyste se mohli nerušeně koncentrovat na své klíčové úkoly, zajistíme bezchybnou realizaci dohodnutých služeb v nejvyšší možné kvalitě. Velká výhoda pro Vás: Smlouva o dílo, která zadavateli zaručí úspěšné splnění stanovených služeb, umožňuje velice přesné a spolehlivé naplánování rozpočtu.

Smlouva o poskytování služeb

Rozhodující faktor čas
Pokud mají být dohodnuté služby provedeny do určité doby, je správným základem naší spolupráce smlouva o poskytování služeb. Spolehlivě se postaráme o to, aby byla domluvená služba splněna ve stanoveném čase a nejvyšší možné kvalitě; úhrada se pak vypočítá buď podle potřebných hodin anebo domluveného paušálu. I u tohoto druhu smlouvy má zadavatel výhodu spolehlivého a přesného naplánování rozpočtu.

Manažerská smlouva

Odborné znalosti
Potřebné práce sice vykonají Vaši vlastní zaměstnance, ale chcete ještě získat externí know-how a odborné znalosti? Pak je pro Vás správnou volbou naše manažerská smlouva! Dorfner převezme zodpovědnost za řízení objektu a tím odborný úspěch provedených prací, které ale vykonají Vaši zaměstnanci. V těsné spolupráci s Vámi naplánujeme nasazení Vašeho personálu, materiálu a zařízení, jakož i odpovídající školení zaměstnanců a poté dohlédneme na provádění veškerých procesů; navíc rádi zodpovíme správné naplánování rozpočtu této oblasti. Kromě toho budeme rovněž provádět kontroly kvality a na přání se postaráme i o přijímání a účtování personálu.

Dočasné přidělení zaměstnanců

Hledáte výpomoc?
I pro překlenutí přechodného nedostatku vlastního personálu nebo krátkodobého zvýšení počtu zakázek můžete počítač s pomocí našeho odborného personálu. V rámci dočasného přidělení zaměstnanců Vám můžeme krátkodobě a flexibilně propůjčit zaměstnance z některého ze zmocněných podniků skupiny Dorfner, kteří Vám vypomůžou při plnění Vašich klíčových úkolů.

Servisní společnost

Spolupráce na nové úrovni
V závislosti na velikosti zakázky se může vyplatit i společné založení servisní společnosti. Tím pozvedneme naši spolupráci na zcela novou úroveň. Pro Vás jako zadavatele z toho vyplývají následující výhody: Nejenže ušetříte náklady, ale navíc se místo starostí o časově náročné administrativní činnosti a personální zodpovědnost můžete s klidným svědomím koncentrovat na své klíčové úkoly. Jako kompetentní partner na poli poskytování služeb vneseme do naší spolupráce dlouholeté zkušenosti, odborné znalosti a zaručenou kvalitu. Obraťte se na nás!

Kontaktujte nás!

Máte zájem o některou z našich dalších služeb?
Zde se dozvíte více: