Vedení společnosti

Ať už se jedná o Průmysl, Zdravotnictví nebo Správu: Skupina Dorfner je již od roku 1949 spolehlivým partnerem všem zákazníkům, kteří mají ty nejvyšší nároky na čistotu a hygienu. Již několik let vykazujeme rovněž úspěchy a kompetenci v oblastech Správa budov a Catering. Abychom mohli ve všech aspektech služeb souvisejících se správou budov splňovat nejvyšší nároky na kvalitu, potřebujeme zaměstnance, kteří mají kromě zkušeností rovněž výborné know-how branže a odpovídající vyškolení. Druhým faktorem úspěchu společnosti, jako je ta naše, je spolehlivé vedení s detailní znalostí trhu a stále novými nápady. Tým stojící na špici skupiny Dorfner Vám zde chceme představit:

Peter Engelbrecht

engelbrecht_1200pxGenerální ředitel
Peter Engelbrecht je ve skupině Dorfner znám již od svých školních let: V 80. letech zde sbíral zkušenosti v rámci prázdninové brigády jako pracovník na mytí oken. Po úspěšném studiu (titul diplomovaný inženýr) a následné praxi jako projektový konstrukční inženýr nastoupil v r. 1998 v našem podniku do funkce ředitele oblasti Selb. O tři roky později absolvoval dodatečné studium se specializací Facility Management. Tehdy totiž získávala správa budov u skupiny Dorfner na významu a Peter Engelbrecht včas rozpoznal velký potenciál tohoto odvětví pro naši společnost. V r. 2004 jmenovalo vedení společnosti Petera Engelbrechta prokuristou Dorfner KG. Zároveň se stal oblastním ředitelem regionu Východ. Od roku 2006 je tento bývalý vrcholový sportovec členem vedení skupiny Dorfner. Začátkem roku 2013 převzal od svého předchůdce Petera Reichela, který byl jednou z určujících sil úspěchu naší společnosti více než 40 let, pozici generálního ředitele. Jako přesvědčený zastánce a uživatel sociálních sítí se Peter Engelbrecht ve svém volném čase angažuje kromě jiného v Rotary Clubu.

Holger Lösch

loesch_1200Ředitel personálního, finančního, právního a TQM resortu
Své studium zakončil Holger Lösch získáním titulu diplomovaný inženýr v oboru Technika výživy a hygieny. Diplomovou práci následně napsal během svého jednoapůlročního pobytu v USA na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA). Od roku 2000 je Holger Lösch zaměstnán u skupiny Dorfner. Nejprve jako jeden z vedoucích, později jako ředitel regionu Jih. K 1. dubnu 2013 převzal vedení resortů finance, právo, management kvality (TQM) a personalistika. I nadále zůstává ředitelem regionu Jih.

Sinan Akdeniz

akdeniz_1200pxŘeditel a zástupce zaměstnanců / důvěrník ve vedení
Sinan Akdeniz zná naši společnost a branži už mnoho let: Svoji profesní kariéru začal u společnosti Dorfner v r. 1983 jako pracovník na mytí oken. Již po dvou měsících začal díky svým schopnostem dostávat úkoly v rámci speciálních úklidových skupin. Jednu z největších výzev zdolal Sinan Akdeniz v r. 1990, kdy se angažovaně a úspěšně zapojil do výstavby regionální pobočky v Ingolstadtu. O jedenáct let později byl zodpovědný nejen za tento region, ale převzal i vedení regionu Norimberk a Bamberg. Zde působil až do roku 2006, kdy byl zvolen důvěrníkem všech zaměstnanců. Od 1. října 2014 doplňuje Sinan Akdeniz navíc vedení skupiny Dorfner.
Jako zvolený důvěryhodný zástupce poskytuje ve své funkci zaměstnancům podporu v případě výskytu problémů na pracovišti. Zaměstnance rovněž informuje a poskytuje jim rady ohledně jejich práv, bezpečnosti na pracovišti a ochrany zdraví. Kromě toho rád pomáhá a doprovází při zpracovávání nových řešení. Jako člen vedení má absolutní rozhodovací pravomoc.

Karlheinz Rohrwild

rohrwild_1200Člen vedení a společník
Karlheinz Rohrwild, vnuk zakladatele společnosti Hanse Dorfnera, je u skupiny Dorfner zaměstnán již od počátku 90. let, kdy zakončil své vzdělávání na obchodního asistenta. V oddělení Centrální techniky zde poté mohl začít rozvíjet své schopnosti a inovativní nápady. Rozhodujícím způsobem přispěl k výstavbě oddělení Aplikační a užitné techniky. V r. 2005, po nehodě svého otce Karla Heinze Rohrwilda, byl díky několikaleté praxi ve vedení firmy dostatečně připraven převzít své nástupnictví. S nasazením se koncentruje nejen na vlastní firmu, ale na celé odvětví úklidových služeb: Karlheinz Rohrwild je zástupcem předsedy cechu úklidových pracovníků v severním Bavorsku. Ve svém volném čase se věnuje dvěma zajímavým koníčkům: Angažuje se jednak ve funkci prvního předsedy spolku Feldbahn-Museum 500 e. V., který představuje s láskou restaurované lokomotivy a vagóny s neobvyklým rozchodem kol 500 mm. Navíc se jako vedoucí spolku Herrmann-Oberth-Raumfahrt-Museum e. V. ve Feuchtu s nadšením zabývá historií a technikou letů do vesmíru.

Harald Griebel

griebel_1200pxŘeditel technického a informačního resortu a vozového parku
Svoji kariéru u společnosti Dorfner zahájil Harald Griebel v r. 1984 jako uklízeč v Dorfner KG Würzburg. O pouhé dva roky později dostal od hlavní kanceláře ve Würzburgu příležitost předvést své schopnosti ve funkci zplnomocněnce pro odbyt. Úspěšně: Již v r.1991 byl jmenován obchodním ředitelem hlavního závodu ve Würzburgu. Po svém jmenování prokuristou Dorfner KG v r. 2004 převzal ve skupině Dorfner funkci oblastního ředitele regionu Západ. Kromě toho byl od r. 2003 ředitelem hlavního závodu Donauwörth a zástupcem ředitele oblasti tamtéž. O tři roky později byl povolán do vedení skupiny Dorfner. Zde je zodpovědný za resorty Technika, IT a Vozový park.

Naše filosofie: Kvalita pro člověka a budovu

Své podnikatelské chování konsekventně přizpůsobujeme potřebám svých zákazníků, zaměstnanců a společníků. Přitom se neustále řídíme naším závazným ideálem „Kvalita pro člověka a budovu“. Tím stavíme základy pro trvalé, spokojené a výnosné soužití. To je to, co je pro nás důležité!

Jsme si vědomi hodnot.

Fotolia_94382576_XLNaše jednání se zakládá na férovosti a loajalitě. To je pro nás podstatou spolehlivé a na bázi důvěry fungující spolupráce se zákazníky, partnery i zaměstnanci. Naše počínání se vždy vyznačuje tolerancí a respektem.

Jsme profesionální.

Blattschneideameisen laufen auf einem Zweig und tragen BlätterRozumíme své práci a neustále se dále vyvíjíme. Naše inovativní nápady, efektivní řešení a jedinečné realizace úkolů vyvolávají nadšení u našich zákazníků i partnerů. Pro své zaměstnance vytváříme motivující prostředí, ve kterém se cítí po všech stránkách dobře.

Jsme zodpovědní.

Fotolia_62139086_XLK našemu životnímu prostředí se chováme s nezměrnou úctou a respektem. Šetrné nakládání s přírodními zdroji a starostlivé zacházení s lidmi a budovami svěřenými do naší péče: to jsou nedílné prvky práce v našem povolání. Aktivně se zapojujeme do pozitivního vývoje naší občanské společnost.

Jsme úspěšní.

shutterstock_165421214S pílí a osobním nasazením budujeme dlouhodobé dobré vztahy se svými zákazníky. To nám umožňuje solidní a zdravý růst a zaručuje trvalý profi t. Tímto způsobem si zachováváme svoji podnikatelskou nezávislost.

Naše historie: Proces neustálého vzdělávání

„Budoucnost má původ“ – především v dnešní uspěchané době nabývá tato věta na mimořádném významu. Pouze pokud budeme pečovat o své tradice a pamatovat si své skromné začátky, budeme i v budoucnosti schopni aktivně spoluutvářet své perspektivy. Přitom musíme mít neustále na zřeteli, že úspěch je vždy i výsledkem nikdy nekončícího vzdělávání. Každá překážka představuje šanci k vylepšení. To jsme měli neustále na paměti během několik desetiletí trvající historie naší společnosti.

Download – kronika společnosti Dorfner:
1949 – 2009 Historie a historky jedné tradiční společnosti