Úklid budovy znamená udržení její hodnoty

Nabídkou služby úklidu budov zahájil Hans Dorfner před více než šedesáti lety svoji podnikatelskou činnost. I v dnešní době představuje tato oblast podnikání důležitou součást spektra služeb skupiny Dorfner. Vedle klasických služeb, jako je pravidelný běžný úklid nebo mytí skel, jsme se v dnešní době zaměřili především na dva segmenty: úklid čistých prostor a čištění strojů.
I před převzetím nemovitosti do provozu jsou Vám naši odborníci k dispozici radou i skutky: např. konzultacemi stavebních plánů, v jejichž rámci Vám pomůžeme vytvořit takovou budovu, kterou bude později možné efektivně a hospodárně uklízet.

Pravidelný běžný úklid
Čistota v souladu ekonomie a ekologie
Službami v oblasti pravidelného běžného úklidu přispívá skupina Dorfner významnou měrou k péči a udržení hodnoty vnitřních i vnějších prostor Vaší budovy. Neboť čistota a hygiena jsou předpokladem pozitivního image.
Skupina Dorfner má na poli pravidelného běžného úklidu zkušenosti již několik desetiletí. Nezávisle na tom, zda se jedná o sektor průmyslu, správy nebo o kliniku či zařízení pro seniory – naši uklízeči a uklízečky se pomocí nejmodernější uklízecí techniky a profesionálních metod úklidu starají o čistotu a hygienu odpovídající nejvyšším standardům kvality.
Za účelem optimálního splnění potřeb zákazníků ohledně čistoty v oblasti pravidelného běžného úklidu vypracovává skupina Dorfner individuální seznamy jednotlivých služeb a určuje k nim časy, které se realisticky dají dodržet. Jedná se o běžný úklid nebo o úklid před prohlídkou prostor? Jak moc znečistěný je příslušný prostor? K čemu se používá? Existují speciální regulátory určující interval úklidu? Transparentní kalkulací a detailním seznamem služeb zaručuje skupina Dorfner kvalitu za rozumnou cenu.

Modulární systém Dorfner 2.0
Díky modulárnímu systému Dorfner 2.0 a jeho možnostem individualizace zaručíme svým zákazníkům nejvyšší stupeň flexibility z hlediska hospodárnosti a účelnosti. Základními prvky systému jsou individuálně uzpůsobené úklidové vozíky, podle potřeby dávkovatelná úklidová chemie a do detailů promyšlená metoda úklidu využívající speciálně upravené hadry a mopy z mikrovláken. Chcete vědět více…

Mytí skel a čištění fasád
Pro lepší rozhled

Každý druh a forma skla potřebuje jemu odpovídající odbornou péči a způsob čištění, ať už jde o okna s otočnými křídly, okna na schodišti, střešní okna, nadsvětlíky nebo průmyslové skleněné tabule. Skupina Dorfner má při čištění a mytí skel ten správný rozhled. Ať se jedná o silně znečištěná skla v oblasti průmyslu nebo o každodenní špínu ve veřejné oblasti – uklízeči a uklízečky skupiny Dorfner platí již více než 65 let za specialisty na čištění a mytí skel.
Sklo i konstrukce rámu zůstanou trvale odolnější, pokud se z nich pravidelně a odborně odstraňují nečistoty způsobené vlivem počasí a okolního prostředí. Díky tomu si okno zachová svoji hodnotu. Odborníci na mytí skel u skupiny Dorfner používají při své práci ty nejmodernější čisticí prostředky. Specializované postupy a techniky zajišťují vysokou hospodárnost a zároveň šetří náklady na čištění (kromě jiného) následujících částí:

 • Okenní skla s rámem, drážky a profily, falce pro řízený odvod vody, parapety, římsy
 • Skleněné dveře a střechy
 • Průmyslové skleněné tabule
 • Zimní zahrady
 • Pásová okna
 • Kopulové světlíky
 • Světelné nápisy, osvětlovací zařízení
 • Výlohy
 • Skleněné dělicí příčky a stěny
 • Skleněné stavební prvky

Není zde jmenována oblast, o kterou byste měli zájem? Obraťte se na nás! Rádi pro Vás vypracujeme individuální koncept řešení, odpovídající přímo Vašim požadavkům.

První dojem se počítá

Čistota a hygiena jsou rozhodujícím faktorem dobrého image společnosti. Pouze pokud prostory působí čistě a uspořádaně, mohou se v nich Vaši zaměstnanci a hosté cítit dobře. Podcenit se nesmí ani vnější vzhled budovy. Odborníci ze skupiny Dorfner mají dlouholeté zkušenosti s čištěním fasád a rádi Vám pomůžou s vytvářením ideálního prvního dojmu. Z dlouhodobého hlediska přispívá navíc pravidelné čištění fasády i k udržení hodnoty nemovitosti.
Naši zaměstnanci se již během svého vzdělávání naučí určovat správnou techniku a vhodné čisticí prostředky pro příslušný materiál fasády a styl a druh jejího zašpinění. Odborně, hospodárně a časově flexibilně odstraní graffiti, znečištění způsobené počasím, špínu provozu i okolního prostředí – a to i v případě, že se jedná o těžko přístupné či vysoko položené plochy.

Konzultace stavebních plánů
Pomocí preventivních opatření šetřit náklady a udržovat hodnotu

Ten, kdo chce postavit novou budovu, často bohužel nemyslí na šikovné plánování, pomocí kterého by mohl minimalizovat pozdější provozní náklady. Výdaje na provoz a udržování budovy mohou snadno a rychle mnohonásobně překročit náklady na stavbu. Téměř 50 procent provozních nákladů přitom stojí úklid budovy. Experti skupiny Dorfner nabízejí již přes 20 let kompetentní konzultace stavebních plánů. Profitujte z našeho know-how v oblastech bezpečnosti práce, úklidu šetrného k životnímu prostředí, nákladů na úklid a udržování užitkové hodnoty nemovitosti.
Přehled našich služeb:

 • Konzultace expertů k předvídavému plánování
 • Plánování stavby – společně se zadavateli stavby, architekty a řemeslníky
 • Návrhy vytvoření a zařízení prostoru, používaných stavebních materiálů, konstrukce oken a provedení fasády
Speciální úklidové služby
Potřeba individuálních řešení

Odstranění graffiti ze stěn domů, odborná péče o podlahy nebo udržování čistých pásových dopravníků pro zavazadla na letištích – skupina Dorfner poskytuje širokou paletu speciálních a mimořádných služeb v oblasti úklidu budov. Nezávisle na komplexitě či brizanci zakázky, zadavatelé se mohou vždy spolehnout na její vysoce kvalitní a řádné provedení. Dlouholeté zkušenosti v oblasti úklidu budov, pravidelně a na vysoké úrovni školený odborný personál, jakož i nasazení moderních strojů a technologií zaručují optimální výsledek úklidu a čištění. Pro každý požadavek a každou potřebu vyvíjejí naši odborníci koncepty na míru a tyto koncepty pak spolehlivě uvádějí do praxe.
Do naší palety speciálních úklidových služeb patří kromě jiného:

 • Úklid pozemku a staveniště
 • Čištění kobercových ploch
 • Odstranění graffiti
Čištění strojů

Vždy připraveny díky pravidelné údržbě
Aby moderní průmyslové stroje a zařízení bezchybně fungovaly, je třeba u nich pravidelně a odborně provádět údržbu. K udržení hodnoty zařízení a strojů navíc přispívá odpovídající odborné čištění a péče. Dobře běžící stroje nemívají výpadky, které by zbytečně zvyšovaly náklady.
V oblasti čištění strojů se vyškolení a kvalifikovaní pracovníci úklidu a údržby skupiny Dorfner starají o odborné odklizení výrobních odpadů a odstranění nečistot všeho druhu. K práci využívají nejen konvenční průmyslové metody úklidu, jako je například čištění proudem vody pod tlakem, ale i mimořádně šetrné postupy, jako je například tryskání suchým ledem. Díky tomu jsou Vaše stroje a zařízení očištěny od zbytků gumy, oleje, silikonu či lepidel a vždy připraveny k použití. Čas úklidu a čištění plně přizpůsobujeme požadavkům zákazníka a provádíme je po ukončení výroby, přes víkend nebo během sezónních podnikových prázdnin.

Úklid čistých prostor

Když pouhá čistota nestačí…
Úklid čistých prostor je královskou disciplínou úklidových prací. Pokud nestačí, aby byl prostor čistý, ale musí být skutečně prostý jakýchkoliv zárodků či prachových částic, pak nestačí pouhé pečlivé otření všech povrchů. Kromě odborně prováděné dekontaminace a dezinfekce nabízí náš tým pro úklid čistých prostor, disponující dlouholetými zkušenostmi a fundovaným know-how, široké spektrum dalších služeb. Chcete vědět více…

Kontaktujte nás!

Máte zájem o některou z našich dalších služeb?
Zde se dozvíte více:
Spolupráce

Spolupráce

Nabízíme Vám různé možnosti spolupráce – tak, abychom co nejlépe vyhověli Vašim individuálním požadavkům. Vice…
Modulární systém Dorfner 2.0

Modulární systém Dorfner 2.0

Modulární systém Dorfner 2.0 spojuje klasické postupy běžného úklidu s nejnovějšími technologiemi. Na principu stavebnice pro Vás individuálně sestavíme to nejlepší řešení pro Vaši budovu. Více…
Kvalita
Dorfner – úklid budov se může prokázat následujícími certifikáty, oceněními a členstvími: