Profesionální a zaměřená na budoucnost: Dorfner – Správa budov

Jak se dá zachovat hodnota nemovitosti a zajistit její dlouhodobé využití? Díky těmto otázkám získává Facility Management na významu. Odborníci skupiny Dorfner správa budov Vám rádi pomohou optimálně využít Vaše nemovitosti a jejich zařízení, rozpoznat potenciál k ušetření, jakož i zvýšit jejich rentabilitu prostřednictvím transparentnosti nákladů.
V rámci naší komplexní péče se postaráme o bezproblémový provoz a efektivní využití Vašich budov. Naše portfolio obsahuje všechny technické a infrastrukturní služby, které jsou nutné pro profesionální obhospodařování budov. Jako spolehlivý kontakt a prostředník bude sloužit náš kompetentní spolupracovník, který se přímo ve Vašem objektu postará o jeho kompletní management.

Rádi pro Vás vyladíme celkový koncept pro provozovatele a správce nemovitostí. Obraťte se na nás!

Komplexní FM péče

360° Facility Management – v péči specialistů

V rámci naší komplexní péče profitujete z práce specialistů skupiny Dorfner z těch nejrůznějších segmentů služeb. Nebyrokraticky a zaměřeni na řešení Vám pomůžeme účinně, pokrokově a trvale provozovat Vaši nemovitost. Rádi za Vás převezmeme starosti s technickou i infrastrukturní správou budovy. Za tímto účelem jsme připravili mnohé praktické stavební prvky, které můžete individuálně a přesně podle svých požadavků zkombinovat do konceptu vhodného právě pro Vás. To znamená: Můžete se nerušeně koncentrovat na své klíčové úkoly a my zatím zajistíme, aby v zákulisí vše bezchybně fungovalo – od řízení provozu, údržby technických zařízení a energetického managementu přes bezpečnostní služby, úklid budov, catering a kancelářské služby až po vedení účetnictví a správu nájmů. Náš tým je zde vždy pro Vás – a pro potřeby Vaší nemovitosti, nájemníků a zaměstnanců! Na přání i 365 dní v roce a 24 hodin denně.

uebersicht_leistungsbausteine_technisch_infr_kfm_dgm

 

Facility Managament chápeme především jako proces neustálého zlepšování. V partnerské spolupráci se dá každá služba kdykoliv a nekomplikovaně přizpůsobit odpovídajícím potřebám a požadavkům. Vysoká míra prací, které provádíme vlastními silami, hraje rozhodující roli – stejně jako i ekologická, ekonomická a sociálně kulturní udržitelnost.

Odpovědnost provozovatele: Na nás se můžete spolehnout!

Provozovatel budovy je odpovědný za minimalizaci škod a rizik, kterým jsou vystaveny osoby zdržující se v budově. Navíc se musí postarat i o to, aby stavba a provoz nemovitosti nepředstavovaly nebezpečí pro životní prostředí. V zásadě přísluší odpovědnost provozovatele osobě, která řídí příslušnou společnost či organizaci. Ale: Mnohé z těchto povinností a tím také odpovědnost je možné delegovat externímu poskytovateli služeb – například v rámci smlouvy o dílo nebo pracovní smlouvy. Specialisté skupiny Dorfner disponují odbornými znalostmi, potřebnými pro řádné a jisté plnění převedených úkolů. Je nám zcela jasná velikost odpovědnosti spojené s těmito úkoly, a proto zde nasazujeme pouze ten nejkvalifikovanější personál. Na to se můžete spolehnout!

Technická správa budov

Řízení provozu budovy a energetický management

V účinném využití energie a udržení hodnoty nemovitosti hraje rozhodující úlohu řízení provozu technického vybavení budovy. Pravidelnou údržbou, odborně prováděnou obsluhou a technickou inspekcí můžeme významně přispět jistému, spolehlivému a k životnímu prostředí ohleduplnému provozu Vaší budovy.

Údržba od A do Z

Jako zákazníci od nás můžete očekávat všechny služby v oblasti údržby – od pravidelné údržby, přes inspekci a opravy až po různá vylepšení. Vyhotovíme pro Vás fundovaný plán údržby, přizpůsobený specifikům Vašeho podniku a vyladěný podle Vašich požadavků. V případě potřeby Vás rovněž upozorníme na eventuální potřebu optimalizace, která zajistí i do budoucnosti nejen spolehlivý, ale i energeticky efektivní provoz. A pokud dojde k poruše nebo poškození, mohou zasáhnout naši odborníci a příslušnou technickou jednotku opravit.

Dokumentace FM

V kompletnosti dokumentace vidíme základní předpoklad pro trvalý, k životnímu prostředí šetrný a efektivní provoz Vaší budovy a technických zařízení v ní. Proto klademe důraz na to, aby naše projektová dokumentace odpovídala vždy aktuálnímu stavu a obsahovala veškeré důležité dokumenty a smluvní podklady.

Infrastrukturní správa budov

Servis budov

Hledáte někoho, kdo by dohlížel na dodržování domovního řádu nájemníky a zaměstnanci? Je třeba pravidelně kontrolovat, že se dveře i okna dobře zavírají? Nábytek v kanceláři vyžaduje drobné opravy? Servis budov skupiny Dorfner rád převezme všechny tyto úkoly – a ještě mnohem více: od likvidace odpadu přes přípravu volných ploch na prohlídky zájemců o pronajmutí až po montážní práce nebo výměnu popřípadě vestavbu dveřních zámků. Rádi Vám pomůžeme i s přípravou nejrůznějších akcí, například s vybavením místa konání židlemi nebo provětráním prostor před a po akci. Máte dotazy? Hledáte poskytovatele služby, která tady ještě nebyla jmenována? Tak neváhejte a oslovte nás se svojí žádostí. Těšíme se na Vaše poptávky!

Úklid budov

Úklid budov je základním kamenem skupiny Dorfner. Touto službou zahájil před více než šedesáti lety svoji činnost zakladatel společnosti Hans Dorfner. Vedle klasických služeb, jako je pravidelný běžný úklid nebo mytí skel, jsme se v dnešní době zaměřili především na dva segmenty – úklid čistých prostor a čištění strojů. Více informací…

Péče o zelené plochy a vnější prostranství

Péči o zelené plochy a vnější prostranství kolem Vašich budov můžete s klidným svědomím přenechat našim specialistům: Rádi se postaráme o všechny související úkoly – od údržby trávníků, přes prořez stromů a zametání až po zalévání záhonů. Pomocí moderních nástrojů a s ohledem na hospodárnost zodpovědně zajistíme účinnost a současnou nízkonákladovost naší péče.

Sezónní zimní práce

Rádi rovněž převezmeme sezónní zimní práce kolem Vaší nemovitosti – samostatně, zodpovědně a s ohledem na vývoj počasí se postaráme, aby dopravní plochy a pěší cesty nebyly kluzké a aby je bylo možné používat i během zimního období. Ve spolupráci s Vámi vyhotovíme plán zimních prací, ve kterém přidělíme priority jednotlivým zónám a stanovíme potřebný personál a materiál. Nesjízdné plochy, jako např. vstupní prostory, schody nebo pěší cesty, uklidíme ručně. Do oblasti našich kompetencí spadá i zajištění okolí budovy před střešními lavinami a padajícími rampouchy. Používat budeme výlučně ekologický typ posypu, který po roztátí sněhu odstraníme a – pokud to bude možné – připravíme k novému použití.

Co pro Vás můžeme ještě udělat?

Rozsáhlá nabídka služeb skupiny Dorfner zahrnuje veškeré úkoly související s Vaší budovou a lidmi, kteří v ní pobývají: Kurýrní služby, hubení škůdců, speciální úklidové služby, prádelní služby, správu prázdných prostor, ostrahu stavenišť, správu klíčů, řízení stěhování, recepční služby, přerušení provozu nebo nové převzetí do provozu, sledování alarmu, pořádkové a pochůzkové služby a mnohé další.
S důvěrou se se svými požadavky obraťte na naše kontaktní osoby. Rádi pro Vás vypracujeme individuální koncept a poradíme Vám – nezávisle na tom, zda se jedná o jednotlivé prvky naší rozsáhlé nabídky služeb nebo o komplexní péči o Vaši nemovitost.

Obchodní správa budov

Evidence a kontrola energetických údajů

Optimalizace spotřebních nákladů je v moderních budovách čím dál tím důležitější. Odborně a profesionálně vedená evidence a kontrola energetických údajů zprostředkuje transparentní přehled o tom, jaká opatření by bylo dobré zavést. Odpovídající opatření vedoucí k úsporám mnohem snadněji a úspěšněji zavede ten, kdo tento proces již předem rozumně a odborně naplánoval a poté řádně dohlédl na jeho provádění. Obraťte se na nás!

Správa ploch

V případě potřeby Vám rádi pomůžeme se zajištěním využití ploch a prostor tak, aby to odpovídalo Vašim požadavkům na kvalitu. Společně najdeme vhodné odpovědi na otázky týkající se optimálního prostorového uspořádání pracovišť případně ideálního umístění technických zařízení. Pomůžeme při propojování ploch a prostor do pronajímatelných jednotek nebo se postaráme o časový management při plánování obsazování prostor. Překontrolujeme hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu požadované v příslušných prostorách, podpoříme Vás při optimalizaci ploch. Širokou nabídkou služeb v oblasti správy ploch rozhodujícím způsobem přispějeme k tomu, aby všechny prostory, které máte ve Vašich budovách k dispozici, byly inteligentně využity a aby se zde lidé cítili dobře.

Řízení zakázek a správa smluv

Řízení svých zakázek můžete s klidným svědomím předat do našich rukou – a sice od hledání a výběru dodavatele, přes zadání zakázky a potvrzení příjmu zboží až po kontrolu dodacích termínů a účtů. Naše nabídka v této oblasti se vztahuje nejen na obstarání provozních potřeb, ale i zařízení služeb. S tím souvisí v mnoha případech i správa odpovídajících smluv, kterou rovněž můžete v případě potřeby s důvěrou přenechat našim odborníkům. Těšíme se na Vaše poptávky!

Kontaktujte nás!

Máte zájem o některou z našich dalších služeb?
Zde se dozvíte více:

Spolupráce

Spolupráce

Nabízíme Vám různé možnosti spolupráce – tak, abychom co nejlépe vyhověli Vašim individuálním požadavkům. Vice…

Kvalita
Dorfner – správa budov se může prokázat následujícími certifikáty, oceněními a členstvími: