Dorfner servis – protože někdy je potřeba více

Kromě úklidu budov, správy budov a cateringu poskytujeme řadu dalších důležitých služeb, které Vám usnadní vlastní koncentraci na klíčové úkoly: Od dopravních služeb přes poskytování personálu pro pokladny až po péči o textilie. Samozřejmě, že můžete i v oblasti servisních služeb Dorfner od našeho kvalifikovaného personálu očekávat výlučně flexibilitu, spolehlivost a nejvyšší standardy kvality.
Požadovaná služba není níže uvedena? Tak se obraťte přímo na nás! Rádi Vám poradíme a vytvoříme pro Vás individuální koncept řešení, odpovídající přímo Vašim požadavkům.

Logistika

Podpora v případě nedostatku personálu
Zvýšený počet zakázek a konjunktura potěší každou firmu – mohou ale především menší společnosti rychle dostat do problémů z důvodu nedostatku personálu. Skupina Dorfner Vás podpoří i v této situaci: Odborný personál servisních služeb Dorfner, např. ze sektoru logistiky, Vám v rámci dočasného přidělení zaměstnanců pomůže při Vašich úkolech – s radostí a po potřebnou dobu. Díky konsekventnímu systému školení a dalšího vzdělávání našich zaměstnanců se můžete spolehnout, že přitom dodržíme veškeré standardy kvality a právní nařízení.

Dopravní služby
Centralizované provozy, jako jsou velkoprádelny, sklady nebo pracoviště se specializovanou výrobou, vyžadují promyšlenou a spolehlivou logistiku. Servis skupiny Dorfner přispívá svými dopravními službami k tomu, aby ve Vašem podniku vše běželo ve správném taktu. Naši řidiči Vám zaručí dodání veškerého přepravovaného zboží z bodu A do bodu B hospodárně, jistě a v termínu.

Textilní služby
Čisté prádlo vyhovující všem nárokům

V nemocnici, průmyslu nebo při úklidu budov: Požadavky na čistotu a hygienu textilií se v jednotlivých odvětvích částečně výrazně liší. Textilní služby servisu Dorfner Service Management ve Würzburgu se vyznají v těchto specifikách a při zpracovávání Vašeho prádla se striktně drží platných předpisů a směrnic. Jako zadavatel přitom profitujete z naší dobře rozvinuté logistiky, nejmodernější techniky a naší flexibility.

Přehled Vašich výhod

  • Technické vybavení, pracovní postupy a hygiena odpovídají požadavkům Společnosti pro kvalitu péče o prádlo (RAL Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e. V.)
  • Praní a čištění prádla z nemocnic a potravinářských provozů, pracovního oblečení i textilu z nejrůznějších objektů a nemovitostí
  • Zpracování prádla způsobem, který prostřednictvím moderních výměníků tepla a zařízení s protiproudem šetří zdroje
  • Dopravní služby v okruhu do 200 kilometrů od Würzburgu
  • Čisticími prostředky předem napuštěné úklidové textilie
  • Výhodné podmínky
  • Bezproblémový a flexibilní chod, a to i u velkých zakázek
Servis kolem kuchyně

Péče o potravinové automaty
Chcete svým zaměstnancům, zákazníkům i hostům umožnit přímo ve Vaší budově výběr z rozmanité nabídky nápojů a drobného občerstvení – a to i v době, kdy má podniková restaurace zrovna zavřeno? Rádi za Vás převezmeme veškeré práce související s potravinovými automaty – od jejich postavení přes doplňování až po čištění a údržbu. Přitom pečlivě dbáme na čerstvost nabízených produktů a zaručujeme dodržování nejvyšších hygienických standardů.

Čisté nádobí – tam, kde je ho třeba
Rychle, důkladně, do čista: Naše služba mytí a dodávání nádobí Vám zajistí vždy připravené čisté nádobí – ať už ve všední dny nebo při konferencích a dalších mimořádných příležitostech. Postaráme se samozřejmě i o jeho dopravu a rozmístění na potřebná místa. Jelikož jsme si plně vědomi důležitosti dodržování hygieny při všech kuchyňských činnostech, neustále kontrolujeme a dokumentujeme dodržování hygienických směrnic podle HACCP („Hazard Analysis Critical Control Points“ – plán analýzy rizik) a RKI („Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention“ – směrnice pro hygienu v nemocnicích a prevenci infekcí). Kromě toho převezmeme například i pečlivé vyčištění a dezinfekci použitého vybavení z úseku kuchyně určeného pro mytí nádobí, dále myček nádobí, ale také mytí podlah v příslušných místnostech.

Přátelský personál pokladen
Hledáte spolehlivé zaměstnance obsluhy a pokladen například pro podnikovou restauraci? Obraťte se na nás! Rádi Vám dáme k dispozici náš srdečný personál servisu Dorfner. Na přání do své kompetence převezmeme i čištění a úklid oblasti pokladen.

Kontaktujte nás!

Máte zájem o některou z našich dalších služeb?
Zde se dozvíte více:
Spolupráce

Spolupráce

Nabízíme Vám různé možnosti spolupráce – tak, abychom co nejlépe vyhověli Vašim individuálním požadavkům. Vice…
Kvalita
Skupina Dorfner se může prokázat následujícími certifikáty, oceněními a členstvími: