Královská disciplína úklidových prací

Splnění vysokých požadavků na čistotu a kvalitu úklidu v citlivých čistých prostorách platí za královskou disciplínu úklidu budov. Díky svému know-how a dlouholetým zkušenostem patří skupina Dorfner ke specialistům pro tuto oblast. Kromě odborně prováděné dekontaminace a dezinfekce nabízí náš tým pro úklid čistých prostor široké spektrum dalších služeb, které bychom Vám zde rádi představili blíže. Pokud máte zájem, můžete naše služby v oblasti úklidu čistých prostor probrat s našimi referenčními zákazníky. V případě zájmu nás jednoduše kontaktujte!

Úklid čistých prostor
Ať už v polovodičovém nebo solárním průmyslu, farmacii, lékařské technice nebo kosmickém výzkumu: Pro úklid a čištění čistých prostor, klasifikovaných podle ISO nebo GMP, je v jakémkoliv odvětví skupina Dorfner Vaším spolehlivým a vysoce kvalifikovaným partnerem.
Ke splnění vysokých požadavků na úklid čistých prostor jsou zapotřebí zcela mimořádné znalosti a schopnosti. Při naší práci se řídíme následujícími normami:

 • DIN (ČSN) EN ISO 14644
 • VDI 2083 (Svaz německých inženýrů)
 • Směrnice GMP (SVP – Správná výrobní praxe)

Do balíčku našich služeb patří nejen koncepty, které sestavujeme individuálně na základě Vašich požadavků. Zaručíme Vám rovněž, že nasadíme pouze ideálně kvalifikovaný a pravidelně školený personál a budeme provádět důkladnou dokumentaci prostřednictvím systému řízené dokumentace.
Kromě úklidových služeb se v každém ohledu postaráme i o obhospodařování Vašich čistých prostor.
Naše služby:

 • Propusti (personál, materiál)
 • Prádelní servis/připravení běžného oblečení i oblečení pro čisté prostory
 • Správa skříněk
 • Zacházení s odpady podle aktuální právní situace
 • Služby podporující průběh výroby: tj. např. připravení potřebných podpůrných prostředků nebo interní dopravní služby
Stavbu provázející úklid čistých prostor
Stavba čistého prostoru klade mimořádné požadavky na personál a materiál. Pro dosažení požadované klasifikace je třeba přísně dodržovat nejen pořadí stavebních aktivit. Musí se s nimi rovněž sladit různé metody a postupy čištění a úklidu. Správný průběh je definován v protokolu čistého prostoru a neustále kontrolován odborným poradcem.
Poradce zná Vaše požadavky a funguje jako spojovací můstek mezi stavbou a jejím vedením. Navíc přebírá veškerá školení k protokolu a související dokumentaci.
Přehled našich služeb:

 • Protokol čistého prostoru a související dokumenty školení a vyhlášek
 • Kontrola přístupu v souladu s předpisy protokolu
 • Kontrola čistoty používaných materiálů
 • Stavbu provázející úklid a čištění všech povrchových ploch, vzduchotechnických zařízení, technických instalací, apod.
 • Čištění materiálu před jeho použitím
 • Stavba dočasných propustí
 • Servis propustí: Dodáváme a doplňujeme nutné jednorázové oblečení podle předpisů protokolu
 • Základní úklid a čištění technického vybavení budovy (klimatizační zařízení, trasy kabelů, potrubí, apod.)
 • Čištění dočista do čista: Ke konci každé fáze protokolu se provádí odpovídající úklid a čištění všech předmětů a ploch, aby bylo zaručeno dosažení odpovídající třídy čistého prostoru

Projekty stavbu provázejícího úklidu čistých prostor realizujeme nejen po Německu. Můžeme se prokázat i zkušenostmi ze zahraničí: Tým skupiny Dorfner pro čisté prostory byl kromě dalších zemí nasazen například v Belgii, Norsku, Polsku, Rumunsku, Uzbekistánu, Rusku a Alžírsku.

Speciální úklid a úklid při ukončení stavby
odpovídaly kvalifikačním požadavkům. Nejprve v rámci prvního kroku úklidu při ukončení stavby čistého prostoru oprostíme veškeré prostory a části zařízení od nečistot vzniklých v průběhu stavby. Ve druhém kroku vyčistíme strop, stěny, podlahy a všechny části zařízení, a sice podle stanovených požadavků sterilními popř. nesterilními dezinfekčními prostředky a nástroji v prostoru GMP nebo směsí isopropanolu a destilované vody v oblasti ISO. Používáme samozřejmě čistící a dezinfekční prostředky, které jsou definovány v pracovních pokynech nebo SPP (standardní pracovní postupy) zákazníka. Pokud neexistují žádné předpisy, můžeme Vám samozřejmě vhodné prostředky doporučit.
Přehled našich služeb:

 • Kompletní úklid a čištění od stropu až po podlahu, včetně veškerého vybavení
 • Čištění přístrojů a zařízení
 • Čištění zdvojených podlah
 • Čištění větracích dutin
 • Čištění a dezinfekce vzduchotechnických zařízení místností

Projekty v oblasti speciálního úklidu a úklidu při ukončení stavby realizujeme nejen po Německu. Můžeme se prokázat i zkušenostmi ze zahraničí. Tým skupiny Dorfner pro čisté prostory byl kromě dalších zemí nasazen například v Belgii, Norsku, Polsku, Rumunsku, Uzbekistánu, Rusku a Alžírsku.

Školení ohledně čistých prostor
Choulostivý úkol typu čištění a úklidu čistých prostor vyžaduje zkušený personál, který zná příslušné procesy a výzvy a umí je se stoprocentní spolehlivostí zvládat. Naši zaměstnanci procházejí pravidelně speciálními školeními a mají díky tomu vždy ty nejaktuálnější znalosti.
Naše vědomosti s radostí předáme i Vašim zaměstnancům v rámci školení personálu (německy nebo anglicky). Tato školení se skládají z teoretické a praktické části a je samozřejmě možné je přizpůsobit Vašim individuálním požadavkům:

Teorie:
Základy

 • Konstrukce a funkce čistých prostor
 • Klasifikace
 • Normy, směrnice, svazy a spolky
 • Velikosti částic
 • Důvody kontaminace

Základy mikrobiologie (na přání)

 • Bakterie
 • Plísně
 • Výtrusy
 • Viry
 • Mikrobiologické pojmy

Chování v čistých prostorách

 • Pravidla
 • Materiály
 • Propusti
 • Pohyb v čistých prostorách
 • Oblečení do čistých prostor
 • Složky
 • Úprava

Úklid čistých prostor

 • Materiály
 • Způsoby skládání
 • Pravidla úklidu čistých prostor
 • Metody úklidu / čištění a dezinfekce

Zvláštnosti prostoru GMP (na přání)

 • Dokumentace
 • Předpisy směrnic

Kontrola porozumění (na přání)

Praxe:

 • Oblékání overalu pro čisté prostory bez jeho kontaminace
 • Trénink dezinfekce rukou (na přání)
 • Vizualizace částic
 • Metody úklidu

Kromě toho se centrálním prvkem našeho portfolia v této oblasti stalo koučování. Při něm se Vaši zaměstnanci naučí, jak speciálně ve Vašich čistých prostorách uplatňovat popř. provádět čistící předpisy a procesy, činnosti na propustech, přípravu na úklid a jeho následné činnosti, jaké používat materiály a rovněž další zvláštnosti. Kromě toho Vám rovněž poradíme ohledně obhospodařování Vašich čistých prostor a společně s Vámi sestavíme vhodné koncepty. Naši příručku pro čisté prostory najdete zde.
A propos: Naše stylová diva čistých prostor Vám ukáže „personální no-gos“ – stáhněte si za tím účelem náš plakát.

Čištění a dezinfekce vzduchotechnických zařízení místnosti
Zaměstnanci týmu Dorfner pro čisté prostory jsou na své úkoly školeni podle směrnice VDI 6022. Vzdělávání našich odborníků provádí buď TÜV Rheinland (STK) nebo náš kompetentní podnikový tým.
Přehled našich služeb:

 • Prvotní čištění a dezinfekce vzduchotechnických zařízení místnosti a chladících zařízení na principu cirkulace vzduchu
 • Doprovodné čištění a dezinfekce vzduchotechnických zařízení a s nimi souvisejících ventilačních kanálů v průběhu stavby (pokud jsou dosažitelné)
Kontakt na tým skupiny Dorfner pro čisté prostory
Máte dotazy na téma čistých prostor nebo chcete individuální konzultaci?
Obraťte se nezávazně na Info@reinraum-kompetenz.de

Kontaktujte nás!

Máte zájem o některou z našich dalších služeb?
Zde se dozvíte více:
Spolupráce

Spolupráce

Úzce spolupracujeme se známými partnery, kteří do projektů přinášejí své specifické zkušenosti. Vice…