Jistě a spolehlivě: Oborový koncept pro zdravotnictví

Ve zdravotnictví je velkou výzvou vyhovět nejvyšším nárokům na kvalitu i za současného neustálého tlaku na snižování cen. Zde přijdou ke slovu účinně naplánované a prováděné procesy, které pacientům a obyvatelům zajistí ke správné zdravotní péči i prostředí, ve kterém se mohou nejen uzdravit, ale i cítit dobře. Čistota, hygiena a sterilita zde stojí na prvním místě – samozřejmě především (ale nejen) proto, aby se zabránilo nebezpečným infekcím. Ke standardu každé kliniky musí rovněž patřit bezchybně fungující Technické vybavení budovy. Kromě toho je pro každý proces uzdravování základním předpokladem zdravá a vyvážená Strava. Všechny tyto požadavky jsou zohledněny v našem oborovém konceptu pro zdravotnictví.
Podívejte se dále a získejte přehled o tom, jak můžeme ve Vašem zařízení přispět blahu pacientů a obyvatel, a přitom neztratit ze zřetele hospodárnost a účinnost. Nenašli jste službu, kterou hledáte? Tak se obraťte přímo na nás! Rádi pro Vás vypracujeme individuální koncept řešení.

Úklid a hygiena
Kvalifikovaný odborný personál
Hygiena je v nemocnici naprosto nezbytná. I přes pokroky v lékařství dochází v mnoha zařízeních ještě stále během pobytu k infekcím vyvolaným různými mikroorganismy. Především v lékařsky vysoce citlivých oblastech, jako jsou např. jednotky intenzivní péče nebo operační sály, se v rámci ochrany pacientů i spolupracovníků musí jejich nebezpečí předcházet. Kromě toho je bezpodmínečně nutné dodržovat vysoké, zákonem předepsané hygienické standardy. Odborný personál skupiny Dorfner je pro tyto požadavky skvěle vyškolen a zacvičen. V případě potřeby je schopen zákazníkům na míru vypracovat hygienické a dezinfekční plány, naplánovat nutná opatření i zásobování a likvidaci odpadu a poté ohlídat jejich dodržování. Kromě toho na požádání vyškolíme i místní personál – vždy na základě nejnovějších hygienických nařízení a v souladu se Zákonem na ochranu proti infekcím (Infektionsschutzgesetz).

Bezpečnost pro zadavatele zakázky
Prostřednictvím nově zavedené značky kvality RAL-GZ 903 pro Úklid budov ve zdravotnictví se společnost pro kvalitu úklidu (RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V., RAL GGGR) ještě silněji zaobírá zvláštnostmi úklidu v klinikách a pečovatelských a jiných medicínských zařízeních. Při kontrolách se vedle běžných kontrolních kritérií RAL GGGR zohledňují i speciální požadavky úklidu nejchoulostivějších oblastí. Jako člen RAL GGGR se rovněž zasazujeme za nejvyšší možnou bezpečnost a kvalitu v na hygienu citlivém zdravotnickém prostředí – například tím, že si pro každý objekt necháváme certifikovat výše zmíněnou novou značku kvality.

Catering
Menu Dorfner RehaVital
Při stravování v klinikách je nejdůležitější myslet především na zdraví pacientů. My u Dorfner Catering Vám prostřednictvím naší vyvážené a zdravé stravy pomáháme v procesu uzdravování pacientů a posilování jejich imunitního systému. Nikdy přitom neztrácíme ze zřetele hospodárnost. Především u těžkých a chronických onemocnění je velice důležité podporovat uzdravování pacientů prostřednictvím zdravé stravy. Proto naši odborníci vyvinuli menu Dorfner RehaVital – obsáhlý koncept stravování při nejrůznějších klinických diagnózách. V této prakticky orientované příručce jsou kromě informací o zdravém stravování rehabilitujících pacientů obsaženy i nákupní doporučení, návrhy na přípravu stravy či koncepty školení. Kromě toho se zde představují různé mimořádné a ke spoluúčasti vybízející akce, které vnáší rozmanitost do všedních dnů rehabilitačních zařízení.

Dorfner menuVital pro domovy důchodců
Strava vhodná pro seniory – to je více než jen sestava vhodných přísad a jejich příprava. Náš stravovací koncept Dorfner menuVital je vyladěn podle potřeb starších osob. Pomocí zde uvedených doporučení chceme zlepšit kvalitu života seniorů a udržet jim co možná nejvyšší životní standard. Naše v běžném životě využitelná příručka je zpracována srozumitelně a s ohledem na poznatky vědy o výživě a představuje tak cennou pomůcku pro všechny osoby zabývající se stravováním pro seniory. Chcete vědět více…

Požitky a příjemné zážitky v kafeterii
Kafeterie – pro pacienty vítaná změna k jídlu na pokojích, pro zaměstnance nemocnice místo pro příjemně strávenou přestávku s kolegy: Prostřednictvím snídaňových menu, čerstvých jídel, kávy a zákusků Vám pomáháme vytvořit z kafeterií místo komunikace, pohody a požitků. Pro naše hosty připravujeme neustále nové nabídky, sezónní akce a Dny zdraví. Řada menu GenussVital je přitom garantem plnohodnotné a zdravé stravy. A pokud zrovna spěcháte, postaráme se o Vás prostřednictvím našeho chutného a zdravého drobného občerstvení, které si můžete vzít s sebou do ruky.

Logistika a servis
Služba donášky a odnášky
Ať už se jedná o transport servírovacích vozíků nebo postelí pro pacienty, dodávku léků nebo zásobování jednotlivých stanic čistým prádlem: S radostí za Vás převezmeme donáškové služby po celém zařízení. Výhoda pro Vás: Váš odborný personál se může plně soustředit na své úkoly a nemusí ztrácet čas dlouhými cestami po areálu kliniky.

Prádelní služby
Ať jde o pečovatelské zařízení nebo o nemocnici: V každém zdravotnickém zařízení by měly být samozřejmostí nejvyšší nároky na hygienu a čistotu – a to se samozřejmě týká i prádla. Textilní služby skupiny Dorfner ve Würzburgu pracují striktně podle směrnic Institutu Roberta Kocha platných pro hygienu v nemocnicích a prevenci infekcí. Vaše textilie navíc zpracovávají a upravují nejen účinně, ale zároveň i způsobem šetrným k životnímu prostředí – ať už se jedná o hadry a mopy, pracovní oblečení nebo povlečení, ubrusy a podobně.

Naše členství ve společnosti pro kvalitu péče o prádlo (RAL Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e. V.) nás zavazuje k hygienicky bezchybné práci s textiliemi ze zdravotnictví. Odpovídající značka kvality se sice prádelně propůjčuje teprve v případě, že prokazuje správné ovládání odpovídajících procesů po dobu delší než jeden rok. Přesto již teď pečlivě dbáme na dodržování všech předpisů RAL-GZ 992/2 a tím také normy DIN EN 14065. K mimořádně důležitým kontrolním kritériím přitom patří např. důsledné rozdělení prádelny na „čistou“ a „nečistou“ část, vypracování a dodržování hygienických plánů jakož i užívání dezinfikujících způsobů praní, které zaručují hubení bakterií a deaktivaci virů.

Další služby pro Vás
Nápojové automaty, které jsou k dispozici pacientům a jejich rodinným příslušníkům a známým ve veřejných prostorách, je třeba pravidelně čistit a doplňovat? Velký sál musí být před nadcházejícím zasedáním vybaven židlemi? Hledáte spolehlivé pomocné síly, které za Vás vyřídí pochůzky mezi jednotlivými stanicemi nebo výdej jídel? Tyto a mnohé další činnosti za Vás na přání rádi převezmou naši zaměstnanci. Zašlete nám svůj dotaz – určitě pro Vás najdeme vhodné individuální řešení.

Technické služby
Údržba
Pravidelně prováděná údržba všech zařízení a přístrojů patřících k technickému vybavení budovy zvyšuje životnost budovy, snižuje cenu případných oprav a zmenšuje poruchovost. Především poslední zmiňovaný bod má pro zdravotnická zařízení zásadní důležitost: Technické vybavení budovy – od osvětlení přes klimatizaci a topení až po odvětrávání a zásobování elektrickou energií a vodou – musí za všech okolností fungovat na sto procent. Odborný personál skupiny Dorfner je schopen vykonat téměř všechny služby v oblasti údržby ve vlastní režii. A tak máte neustále přímo u sebe zodpovědnou osobu, která zaručí, že ve Vašem zařízení vše funguje tak, jak má: k Vaší plné spokojenosti.
Další služby při správě budov a infrastruktury
Bezstarostný balíček
Na Vaše přání převezmeme kompletní služby související s provozem Vašich budov, ať se jedná o Běžný úklid, hubení škůdců, likvidaci odpadu, údržbu zeleně nebo úklid ulic a chodníků, sezónní zimní práce či čištění fasád. Obraťte se na nás! Rádi Vám poradíme.