1. Ochrana Vašich osobních údajů

Těší nás Váš zájem o náš podnik a naše výrobky popř. služby. Chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili jistě ohledně svých osobních údajů: Ochranu Vašich osobních údajů bereme velice vážně. Samozřejmostí je pro nás dodržování nařízení Spolkového zákona o ochraně osobních dat (Bundesdatenschutzgesetz).

Přejeme si, abyste měli přehled o tom, které údaje shromažďujeme a jak je využíváme. Přijali jsme technická a organizační opatření, která zajišťují, že jsou předpisy na ochranu osobních údajů dodržovány nejen námi, ale rovněž i námi pověřenými externími poskytovateli služeb.

2. Osobní údaje

U osobních údajů se jedná o informace týkající se Vaší identity. K nim patří například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Pro používání naší webové stránky není zapotřebí, abyste nám tyto údaje dali k dispozici. V některých případech potřebujeme ale Vaše jméno a adresu, případně i další údaje, pro vykonání požadované služby.

To platí například pro zasílání informačních materiálů a objednaného zboží nebo pro zodpovězení individuálních dotazů. Pokud takový případ nastane, vždy Vás předem upozorníme. Kromě toho ukládáme a zpracováváme pouze údaje, které nám dáte dobrovolně k dispozici, a případně ještě údaje, které se shromažďují automaticky při každé návštěvě našich stránek (např. IP adresa a názvy navštívených stránek, využívaného prohlížeče a operačního systému, dále datum a čas Vaší návštěvy, použité vyhledávače, názvy stažených souborů).

Pokud využíváte naše služby, shromažďujeme zpravidla pouze ty údaje, které potřebujeme k jejich vykonání. Pokud Vás žádáme o další údaje, jedná se o dobrovolné informace.

Zpracovávání osobních údajů se děje pouze za účelem splnění požadovaného servisu a k ochraně vlastních oprávněných obchodních zájmů.

3. Účel osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám dali k dispozici, používáme všeobecně při odpovědích na dotazy, zpracovávání zakázek nebo kvůli zpřístupnění určitých informací nebo nabídek. V rámci naší péče o vztahy se zákazníky může být navíc zapotřebí, abychom tyto údaje my anebo námi pověřený poskytovatel služeb využili k poskytnutí informací o nabídkách nebo provedení internetové ankety, díky které pak můžeme lépe vyhovět úkolům a požadavkům svých zákazníků.

Vaše rozhodnutí, nepřenechávat nám své osobní údaje za účelem podpory vztahů se zákazníky (především pro přímý marketing nebo účely průzkumu trhu), budeme samozřejmě respektovat. Zároveň nebudeme Vaše osobní údaje prodávat třetím stranám ani je jinak využívat na trhu.

4. Využití vázané na účel

Osobní údaje, které od Vás dostaneme k dispozici online, budeme shromažďovat, zpracovávat a využívat pouze za určeným účelem. K jejich předání třetím stranám nedojde bez Vašeho výslovného svolení.

Shromažďování osobních údajů jakož i jejich případné předání oprávněným státním institucím a úřadům je možné pouze v rámci nezbytných zákonných předpisů, popř. pokud k tomu budeme zavázáni soudním rozhodnutím. Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou zavázáni k mlčenlivosti a k dodržování nařízení Spolkového zákona o ochraně osobních dat.

5. Údaje, které se shromažďují automaticky při návštěvě našich internetových stránek

Při využívání našich internetových stránek se z organizačních a technických důvodů ukládají následující informace: názvy navštívených stránek, využívaného prohlížeče a operačního systému, dále datum a čas Vaší návštěvy, použité vyhledávače, názvy stažených souborů a Vaše IP adresa.

6. Využívání Google Analytics

„Tyto webové stránky používají Google Analytics – službu společnosti Google Inc. („Google“) pro analýzu webu. Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory ukládané na Vašem počítači, které umožňují analýzu využívání příslušných webových stránek. Informace, které soubory cookies vytvoří, se zpravidla přenášejí a ukládají na některém ze serverů Googlu v USA. Pokud ale na webové stránce aktivujete funkci anonymizace IP, Google nejprve zkrátí Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných státech, které podepsaly dohodu o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na některý ze serverů Googlu v USA a teprve tam zkrátí. Na objednávku provozovatele těchto stránek využívá Google shromážděné informace k vyhodnocení Vašeho užívání webových stránek, sestavení reportů o Vašich webových aktivitách a k obstarání dalších, s užíváním webových stránek a internetu souvisejících, služeb pro provozovatele těchto stránek. IP adresa, zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics, nebude připojena k ostatním údajům Googlu.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě pravděpodobně nebude možné využívat všechny funkce webových stránek v jejich plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit Googlu ve shromažďování a zpracovávání údajů, které cookie vytvoří na základě využívání příslušných stránek (včetně Vaší IP adresy), stažením a nainstalováním pluginu prohlížeče. Jeho aktuální verze Vám je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.“

7. Cookies

Při návštěvě našich webových stránek se na Vašem počítači mohou ukládat informace ve formě cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které posílá webový server Vašemu prohlížeči a které se ukládají na Vašem pevném disku.

Přitom se s výjimkou IP adresy neukládají žádné osobní údaje uživatele. Díky uloženým informacím můžete být při Vaší další návštěvě našich webových stránek automaticky rozpoznáni, což Vám usnadní navigaci. Cookies nám například umožní upravit webové stránky podle Vašich zájmů nebo uložit Vaše heslo, abyste ho nemuseli zadávat pokaždé znovu.

Naše stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez cookies. Pokud chcete zabránit automatickému rozpoznání Vašeho počítače, můžete zabránit ukládání cookies na Vašem pevném disku. Zvolte za tím účelem v nastavení Vašeho prohlížeče možnost „neakceptovat cookies“. Přesný postup si můžete zjistit v návodu od výrobce Vašeho prohlížeče. Pokud ale nebudete akceptovat cookies, může to vést k omezení funkčnosti našich nabídek.

8. Tlačítka facebook, xing a youtube (sociální pluginy)

Naše webové stránky v celém svém rozsahu využívají pluginy např. následujících provozovatelů:

• Facebook.com, provozovaný společností Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Plugin facebooku je označen modrým logem s bílým písmenem „f“ a „share“.

• XING, provozovaný společností XING AG Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg v Německu. Plugin je označen bílým logem s písmenem X v různých tónech zelené barvy.

• youtube.com, provozovaný společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 v USA. Plugin je označen nápisem „Youtube“ na bílém pozadí.

Uživatele našich webových stránek upozorňujeme na skutečnost, že zde jsou instalovány pluginy pro facebook, XING a/nebo youtube. Pokud kliknete na některé ze zde jmenovaných tlačítek, dojde prostřednictvím příslušného pluginu k přímému spojení s facebookem, XINGem a/nebo youtube. Obsah Vámi užívaného pluginu se z facebooku, XINGu a/nebo youtube přenese přímo do Vašeho prohlížeče. Zprostředkovaná data nemůžeme žádným způsobem ovlivnit; chceme Vás ale informovat o tom, která data budou podle našich současných znalostí facebooku, XINGu a/nebo youtube zprostředkována.

Pokud využíváte jmenované pluginy, tzn. pokud jste klikli na příslušné tlačítko, budou na servery facebooku, XINGu a/nebo youtube předány informace o Vašem přístupu na určité stránky naší internetové prezentace. Pro uživatele, kteří jsou současně přihlášeni na facebooku, XINGu a/nebo youtube, to bude mít za následek přiřazení jejich uživatelských údajů odpovídajícímu osobnímu účtu. Pokud používáte tlačítka, tzn. pluginy, facebooku, XINGu a/nebo youtube, zprostředkuje Váš prohlížeč tyto informace přímo facebooku, XINGu a/nebo youtube, kde pak budou uloženy. I v případě, že nejste členy jmenovaných sociálních sítí, existuje možnost, že facebook, XING a/nebo youtube určí a poté uloží Vaši IP adresu.

Pokud chcete zjistit účel a rozsah shromažďování, zpracovávání a využívání Vašich údajů, jakož i Vaše práva a možnosti nastavení ochrany privátní sféry, navštivte následující webové stránky obsahující upozornění k ochraně údajů příslušných provozovatelů sociálních sítí:

facebook: https://facebook.com/policy.php
XING: https://www.xing.com/privacy
youtube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pokud nesouhlasíte s tím, aby facebook, XING a/nebo youtube shromažďovali prostřednictvím našich stránek údaje o Vás, žádáme Vás, abyste se před návštěvou našich stránek z facebooku, XINGu a/nebo youtube vylogovali. Kromě toho máte možnost zablokovat ve Vašem prohlížeči pluginy facebooku, XINGu a/nebo youtube a další přídatné funkce (add-on).

9. Bezpečnost

Přijali jsme technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů a jejich ochraně před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem či zpřístupněním. Všichni naši zaměstnanci a všechny osoby podílející se na zpracování dat jsou zavázány k dodržování nařízení Spolkového zákona o ochraně osobních dat a dalších zákonů relevantních pro ochranu údajů, jakož i k důvěryhodnému zacházení s osobními údaji.

Naše bezpečnostní opatření jsou neustále přepracovávána v souladu s technologickým vývojem.

10. Změny našich předpisů na ochranu osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu našich bezpečnostních opatření a opatření na ochranu osobních údajů, pokud to bude potřebné z hlediska technického vývoje. V těchto případech přizpůsobíme odpovídajícím způsobem i naše upozornění na ochranu údajů. Řiďte se proto prosím aktuální verzí našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

11. Odkazy

Pokud využíváte externí odkazy, které Vám jsou nabídnuty prostřednictvím našich webových stránek, nevztahuje se na ně toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Ujišťujeme Vás, že u všech zprostředkovaných odkazů nebyly v okamžiku jejich vytvoření na odkazovaných stránkách rozpoznatelné žádné prohřešky proti platným zákonům. Nemáme ale žádný vliv na dodržování předpisů na ochranu osobních údajů a bezpečnostních předpisů jinými provozovateli. Informujte se proto prosím přímo na internetových stránkách těchto provozovatelů o zde platných prohlášeních o ochraně osobních údajů.

12. Právo na informace

Můžete si kdykoliv vyžádat informace o údajích, které jsme o Vás shromáždili. V případě zájmu se prosím obraťte na: Dorfner GmbH & Co. KG, Willstätterstraße. 71, 90449 Nürnberg nebo zašlete e-mail na Info@dorfner-gruppe.de.

13. Právo na odvolání

Svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a využíváním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. V případě zájmu prosím napište: Dorfner GmbH & Co. KG, Willstätterstraße. 71, 90449 Nürnberg nebo zašlete e-mail na Info@dorfner-gruppe.de.

14. Svolení

Pokud jste abonovali některý z našich newsletterů nebo jste při využití některého z našich kontaktních formulářů odsouhlasili pravidelné zasílání zajímavých nabídek a informací skupiny Dorfner, vyjádřili jste tím zároveň výslovné svolení s využitím Vaší e-mailové adresy k reklamním účelům. Svolení jsme zaprotokolovali a jsme povinni mít kdykoliv k dispozici jeho obsah. Své/svá svolení můžete kdykoliv, s účinkem do budoucnosti, odvolat.

15. Dotazy, podněty, stížnosti

Pokud máte dotazy k našim upozorněním na ochranu údajů nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na naši kontaktní osobu pověřenou ochranou osobních údajů:
Rechtsanwaltskanzlei Costard (advokátní kancelář), Kanzlei für IT-Recht und Datenschutz (kancelář pro IT právo a ochranu údajů), Rechtsanwalt Thomas P. Costard (advokát), Lina-Ammon-Straße 9, 90471 Nürnberg, Tel.: +49 911/790 30 34, Fax: +49 911/790 30 35, e-mail: costard@it-rechtsberater.de
Náš advokát je Vám k dispozici rovněž v případě podnětů, stížností nebo žádostí o poskytnutí informací.