Skupina Dorfner: Kvalita pro člověka a budovu

 

Skupina Dorfner byla založena v r. 1949 jako malý řemeslný závod. Do dnešního dne se rozvinula v poskytovatele služeb s širokou nabídkou a mezinárodní působností. Mytí skel a úklid budov představuje již dlouho pouze jednu z mnoha součástí portfolia služeb v oblasti péče o člověka a budovy. Zákazníci stále více vyžadují celkovou péči o své objekty. Na tento požadavek trhu skupina Dorfner zareagovala včas a v průběhu let si trvale a cíleně vybudovala znalosti a kompetence ve všech oblastech profesionální správy budov.
Do našeho portfolia patří kompletní nabídka služeb spojených se správou budov a infrastruktury. Například Běžný úklidCatering, Údržba zeleně a ploch či nejrůznější úkony v rámci  Provozního servisu. Navíc i technická správa budov, která může kromě jiného zahrnovat energetické a záruční služby nebo i obsluhu, inspekci, údržbu a kontrolu technických zařízení.
Na specifické požadavky jednotlivých průmyslových odvětví reagujeme našimi oborovými koncepty: Pro zákazníky ze segmentů Doprava a Logistika, Zdravotnictví, Správa, Průmysl, Obchod a Veřejná správa vyvíjíme řešení na míru, odpovídající jejich individuálním požadavkům a našemu ideálu „Kvalita pro člověka a budovu“.

%

PODÍL VE VLASTNÍ REŽII

VOLNÁ MÍSTA

OBRAT 2021 V MILIÓNECH

Seznamte se s námi blíže